Paramedisch Centrum ‘De Kleine Dommel’
Quervain

Quervain

Bij de ziekte van Quervain (tendovaginitis stenosans) is er een ontsteking van de pezen en de peesschede van de m. extensor pollicis brevis en de m. abductor pollicis longus. Deze pezen passeren de pols in een klein tunneltje (peesschede) aan de strekzijde van de duim.
De oorzaak van de aandoening is meestal overbelasting, doordat eenzelfde beweging telkens wordt herhaald. Dit leidt tot een overreactie ter plaatse waardoor de peesschedeontsteking ontstaat. Ook kan het ontstaan na een direct trauma ter plaatse van de tunnel. Mensen met reuma hebben meer kans op het ontwikkelen van deze aandoening.

Klachten:

De klachten beginnen vaak met een doffe, branderige pijn aan duimzijde van de pols. Als de ontstekingsreactie verder toeneemt, blijft de pijn niet meer beperkt tot de pols, maar zal deze zich uitbreiden richting onderarm en duim. Bij bewegen van de duim neemt de pijn toe en er is soms een ‘krakend’ geluid te horen. Door de toename van pijn wordt vaak krachtsverlies van de duim ervaren.

Diagnose:

Een klinisch onderzoek van de pols is vaak voldoende om de diagnose te stellen. Soms wordt een echografie van de pezen gemaakt, om de ernst van de peesontsteking te bepalen of de diagnose te stellen.

Behandeling:

Eerst behandelen we conservatief via rekken, dwarse frictie en eventueel het koelen van de aangedane peesschede. Er kan een afneembare spalk om pols en duim worden aangemeten om de peesschede en pezen tijdelijk rust te geven. Een plaatselijke injectie met pijnstiller en ontstekingsremmer (corticosteroïden) kan worden gegeven. Het advies luidt altijd om de activiteiten waardoor de overbelasting is ontstaan te vermijden. Als de bovengenoemde maatregelen te weinig effect hebben op de klachten, kunt u een operatie overwegen.